Meditační hudba

Meditační hudba

Mluvená meditace

Tituly z této nové edice jsou pravým mezníkem ve vývoji meditací, neboť s nimi prožijete reálné působení zářivých nebeských světů i zjevení nejvyšších duchovních mistrů a poslů lásky-andělů. Tato alba dlouho čekala na svůj zrod. Konečně nastala doba, ve které Vám skrze vizionáře Rolanda Santé andělé poodhalí tajemství nebeského domova a předají svá poselství. Jedná se o první projekt na světě, kde hudbu, léčivé obálky a slovo vytvořil pod vedením andělých průvodců jeden autor. Obsahuje 30 minut mluvené meditace a 50 minut originální, dosud nepublikované hudby, při které můžete meditovat podle vlastních představ bez doprovodných slov.
Vaše duše čeká na znovuzrození, osvobození se od negativních vlivů, tělo na posílení v léčivých procesech přímo z Nebes...
Již nemusíte hledat duchovní pomoc - tato díla jsou dárkem od andělů z lásky k Vám pro Vaše zdraví a opravdové štěstí...
Nebeský ráj se pro Vás stává skutečností...

 Poslechové ukázky z těchto andělských meditací naleznete na www.rolandsante.cz

Léčení s anděly.....NOVINKA!
Roland Santé
Zjevení andělů pro zdraví a životní sílu

Ve Vašem oblíbeném meditačním koutku se zjevují andělé. Přicházejí k Vám, aby pohladili duši, zahalili Vás hřejivým světlem a svými doteky léčili. Zbaví duši těžkostí a poradí, jak být na pozemské pouti šťastní, jak ozdravit i omladit Vaše tělo. Navštíví Vás znovu a znovu, kdykoli si budete přát spočinout v jejich láskyplném objetí...

Poslechové ukázky z tohoto alba naleznete na www.rolandsante.cz

Andělé světla .....NOVINKA!
Roland Santé
Putování s delfíny k andělům Atlantidy

...v teplém podvečerním moři budeme plavat a rozmlouvat s delfíny. Zavedou nás až do bájné Atlantidy, kde navštívíme anděly v jejich křišťálovém, světelném městě plném barev a zázraků. Stanou se Vašimi opravdovými milujícími přáteli a budou nablízku vždy, když budete potřebovat jejich radu nebo pomoc....

Poslechové ukázky z tohoto alba naleznete na www.rolandsante.cz

Návštěva nebeského království.....NOVINKA!

Roland Santé

Poznání krás a zázraků nebeského domova

Andělé Vás na svých křídlech odnesou do nebeského domova, který je připraven přijmout všechny dobré duše. Budete jím putovat a poprvé poznávat jeho neskutečné krásy za doprovodu andělských sborů a nebeských tónů křišťálových mís. Klid, harmonie a pravá nekonečná láska se trvale rozprostře ve Vaší duši, kterou obdaruje svobodou... Budete se těšit na každé další setkání s Nebesy, příjemné pocity a světlo Vás již trvale naplní...

Poslechové ukázky z tohoto alba naleznete na www.rolandsante.cz

Poselství Královny nebes.....NOVINKA!

Roland Santé

Zjevení Panny pro povzbuzení duše a srdcí

S tímto albem zažijete zázračné zjevení Královny nebes tak jako legendární vizionáři.
Vaše nebeská milující maminka Vám do srdcí přinese hojivou lásku, světlo, teplo a bezpečí.....
Její působení Vás posílí do dalších dnů a stane se trvalým zdrojem klidu, štěstí, stejně jako životní pohody a správného rozhodování....

Poslechové ukázky z tohoto alba naleznete na www.rolandsante.cz

 
Meditační hudba